Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
SharePoint

​​​​​​​​​​​​​​​

  
  
  

Neoficiální a informativní znění Zákona o vysokých školách se zapracovanou novelou ve znění, které přijala PSP - poskytované ex gratia JAMU; zpracoval Mgr. Martin Prokeš (prokes@jamu.cz).

ZVŠ ve znění novely schválené PSP_revize.pdf

  

Právě pro Vás připravujeme níže uvedené semináře, jakmile bude k dispozici obsah, obdržíte pozvánku a můžete se registrovat on-line v sekci Semináře.​

Setkání zahraničních oddělení vysokých škol - červen 2016
Nový vysokoškolský zákon - Brno, Praha
Elektronická evidence tržeb v prostředí VŠ
Pracovní právo pro neprávníky - červenec/srpen 2016
Setkání vedoucích ekonomů vysokých škol - 22. - 23. 09. 2016
Setkání vedoucích personalistů vysokých škol - podzim 2016

  

​K problematice zvyšování profesní úrovně pracovníků univerzitní administrativy vystoupí 23. dubna na zasedání Pléna ČKR předseda Asociace pracovníků univerzitní administrativy.

  

Karolinum hostilo historicky první oficiální setkání představitelů Asociace pracovníků univerzitní administrativy s předsedou České konference rektorů a rektorem Univerzity Karlovy v Praze, prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA.  Předseda ČKR ocenil výsledky činnosti asociace v procesu zvyšování odborné úrovně pracovníků univerzitní administrativy a podtrhl nutnost neustálého růstu jejich odborné erudice jako důležitou podmínku kvalitního rozvoje univerzit.

Vstup Univerzity Karlovy v Praze do asociace je pro nás významným krokem a stimulem k další práci zaměřené na vzdělávání administrativních pracovníků vysokých škol a setkávání profesních skupin.

Těší nás, že se dosavadní práce setkala se zájmem Univerzity Karlovy a doufáme, že jako nový člen asociace bude impulzem i pro ostatní „nečlenské“ univerzity k navázání spolupráce. Nabídnutím prostor podpoří univerzita realizaci vzdělávacích aktivit asociace. Těšíme se na budoucí spolupráci a podnětná témata pro náš další rozvoj.

  
  
  
Nový zákon o registru smluv19. 9. 2016 10:0019. 9. 2016 14:30
Setkání vedoucích ekonomů VŠ - Vodňany22. 9. 2016 13:0023. 9. 2016 13:00
Praktická pracovněprávní doporučení ...11. 10. 2016 10:0011. 10. 2016 16:00
Microsoft Dynamics CRM Online a využití na VŠ12. 10. 2016 10:0012. 10. 2016 16:30

 Registrace do odběru novinek