Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
SharePoint

​​​​​​​​​​​​​​​

  
  

​12. 10. 2016 se uskutečnil seminář na téma "Microsoft Dynamics CRM Online".  Prezentace z workshopu jsou v připojených souborech.
Dynamics CRM pro VUT - bez VIDEA.pdf
FAQ_final.pdf
Office 365 - novinky - říjen 2016.pdf

  

GFŘ vydalo novou metodiku k evidenci tržeb s výkladem § 12 odst. 3 písm. h), tj. „drobné vedlejší podnikatelské činnosti", ke kterému nakonec metodika přistoupila velmi široce a řada poplatníků (včetně vysokých škol) by se do tohoto rozšíření měla vejít (díky tomu by pak mohly být jejich vedlejší činnosti z evidence tržeb zcela vyřazeny).

Metodický pokyn k § 12 odst. 3 písm. h) ZoET (str. 14):

„O příjem z drobné vedlejší činnosti se ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 písm. h) ZoET bude jednat v případě, že veřejně prospěšný poplatník v roce, jež předchází roku, ve kterém by mu bez dalšího vznikla povinnost evidence tržeb z vedlejší podnikatelské činnosti, neměl příjem/výnos z této činnosti vyšší než 175 000 Kč, nebo tyto příjmy činily méně než 5 % z celkových příjmů/výnosů veřejně prospěšného poplatníka za sledované období."

V případě vysokých škol by měla být relevantní podmínka 5 % z celkových příjmů/výnosů, kam by se měly zahrnovat veškeré příjmy daného poplatníka (jak z hlavní, tak vedlejší činnosti). Pokud bude naplněna, pak měl být daný veřejně prospěšný poplatník (viz § 17a zákona o daních z příjmů – nicméně všechny veřejné VŠ by tuto definici měly naplnit) z evidence tržeb vyňat (dle formulace metodiky – spojka „nebo" – postačí splnění jedné z podmínek, tj. buď tržby do 175 000 Kč nebo 5 % z celkových příjmů – počítá se to za předchozí rok).

Odkaz na metodiku je níže (metodika, byť nenahrazuje a nemůže převážit nad zákonem, tak zakládá správní praxi a nelze sankcionovat toho, kdo se řídil dle ní):

http://www.etrzby.cz/cs/novinky_metodika-k-evidenci-trzeb

  
  

Neoficiální a informativní znění Zákona o vysokých školách se zapracovanou novelou ve znění, které přijala PSP - poskytované ex gratia JAMU; zpracoval Mgr. Martin Prokeš (prokes@jamu.cz).

ZVŠ ve znění novely schválené PSP_revize.pdf

  

Právě pro Vás připravujeme níže uvedené semináře, jakmile bude k dispozici obsah, obdržíte pozvánku a můžete se registrovat on-line v sekci Semináře.​

Setkání zahraničních oddělení vysokých škol - červen 2016
Nový vysokoškolský zákon - Brno, Praha
Elektronická evidence tržeb v prostředí VŠ
Pracovní právo pro neprávníky - červenec/srpen 2016
Setkání vedoucích ekonomů vysokých škol - 22. - 23. 09. 2016
Setkání vedoucích personalistů vysokých škol - podzim 2016

1 - 5Další
  
  
  
Nový zákon o zadávání veřejných zakázek - Brno27. 10. 2016 9:0027. 10. 2016 15:30
Nový zákon o zadávání veřejných zakázek - Praha1. 11. 2016 9:001. 11. 2016 15:30
Vnitřní kontrolní systém - řídicí kontrola v praxi14. 11. 2016 9:0014. 11. 2016 14:00
Valná hromada APUA 22. 11. 2016 12:3022. 11. 2016 16:00
Setkání oddělení veřejných zakázek - Zlín29. 11. 2016 17:001. 12. 2016 13:00
Setkání vedoucích personalistů VŠ6. 12. 2016 9:007. 12. 2016 15:00

 Registrace do odběru novinek